Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
www.12thmay.com
Kitba: Kazin Banda 12th May

Gheziez,

Hekk kif ghadu kemm ghadda il-Jum ghaziz tat-12 ta' Mejju, issa fadal biss ftit gimghat biex niccelebraw bil-kbir il-Festa ta' San Filep, Patrun Titulari ta' Haz-Zebbug. Kif wiehed jista jobsor, il-hidma bi preparazzjoni ghal din il-Festa waslet fil-qofol taghha u dalwaqt tibda tissarraf fi spettakli ta' Nar, Banda u Armar li jaghmel unur kemm ghal Kazin 12 th May kif ukoll ghal Haz-Zebbug kollhu. Fuq www.12thmay.com qed inwasslulkom xi ritratti tal-preparamenti li qed isiru ghal-festa ta' din is-sena. Infakkrukom li bhalissa 12 th May Radio beda jxandar fuq il-frequenza ta' 96.5fm bi programmi b'rabta mal-festa u Haz-Zebbug il-gurnata kollha.

Niehu din l-okkazjoni biex nghidilkom illi nhar it-Tnejn 28 ta' Mejju 2007 ser issir laqgha il-kazin ghaz-zaghzagh taht it-18 il-sena.

Grazzi.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators