Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
12 ta' Mejju - Festa Liturgika San Filep
Article Written By Leli Agius
Date : 331313
 

Illum gewwa haz-zebbug, tigi celebrata il festa liturgika tal Patrun tar rahal San Filep. Dawn huma xi uhud mill attivitajiet li wiehed jista jattendi ghalihom imtellghin, mil Knisja, u kazini.
 

 
7.00pm - Quddiesa Solenni fil-Knisja Parrokjali - Imexxi Fr Daniel Cardona - Arcipriet

8.00pm - Marc Mill-Kazin Banda San Filep jibda min fuq iz-Zuntier

8.00pm - Marc Mill-Kazin Banda 12th May madwar it toroq ta'Haz-Zebbug

 

 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators