Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
   
Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/zebbug/public_html/isqof_caruana.php on line 100

Warning: include(http://www.kalendarju.com/banner.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/zebbug/public_html/isqof_caruana.php on line 100

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.kalendarju.com/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/zebbug/public_html/isqof_caruana.php on line 100
   
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

L-Isqof Caruana
 
Isqof ta' Malta (1759 - 1847)
 

L-Isqof Francesco Saverio Caruana twieled fl-1759 minn familja li kellha fabrikka ta’ l-insig. Peress li minn meta kien ghadu zghir xtaq li jilhaq qassis, studja fis-Seminarju ta’ l-Isqof gewwa l-Imdina, fejn wiehed mill-ghalliema tieghu kien Dun Mikiel Xerri. Kien ordnat qassis fl-20 ta’ Dicembru 1783, u wara ghallem il-filosofija fl-iskola tas-Seminarju. Pittura ta' Andrew Micallef li tinsab fis-Socjeta' 12th MayWara li ghalaq 35 sena, lahaq Kanonku tal-Katidral, u wara Arcidjaknu tal-Katidral.

Caruana ma kienx kuntent bit-tmexxija tal-kavallieri ghax is-suq tal-insig kien sejjer lura. Iktar tard gew il-Francizi u dawn ma zammewx il-weghdi li ghamlu mal-Maltin. Il-Maltin bdew jippreparaw biex iqumu kontrihom, u l-poplu Zebbugi flimkien ma dak tas-Siggiewi, ghazluh bhalha l-kap taghhom. Taht il-kmand tieghu kellhu 202 suldati, u jidher li wara l-glied li nqala’, mietu 5 u 56 sfaw midruba.

Mal-wasla tal-Inglizi, il-Kanonku Caruana lahaq rettur ta’ l-universita’ u mlahhaq isqof fl-1831. Irrezenja minn membru fl-asembleja bhalha protesta kontra d-dhul tal-Protestantizmu f’Malta. Miet fl-1847 meta kellhu 88 sena, u jinsab midfun fl-Katidral ta’ l-Imdina. Qalbu pero, tinstab midfuna gewwa l-knisja arcipretali ta’ Haz-Zebbug, fir-rahal fejn twieled.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators