Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

Lazzaro Pisani
 
Pittur (1854 - 1932)
 

Pisani twieled Haz-Zebbug nhar il-15 ta’ Dicembru 1854, bin Agostino Pisani u Giuseppa Sciortino. Huwa kien prim kugin ma Antonio u Francesco Saverio Sciortino li kienu zewg skulturi Zebbugin ta’ fama. Fl-1870, halla Malta biex kompla l-istudji tieghu f’Ruma taht il-maghruf Luigi Fontana. Huwa frekwenta wkoll l-“Accademia di San Luca” u l-“English Academy” ta’ Ruma.

Lazzaro Pisani Il-Marda tal-malarja gabitu lura Malta ghal kura. Lazzaro inghata l-kariga ta’ surmast ta’ l-iskejjel primarji ta’ Bormla w ta’ l-iskola sekondarja tal-bniet il-Belt Valletta. Fis-sena 1885 ha sehem fil-Wirja Colonjali ta’ Londra bil-pittura “Il-Mewt ta’ Abel” li kisbet il-medalja tal-fidda. Il-Pittur Lazzaro Pisani beda jigi kkumisjunat sabiex ipitter diversi soqfa ta’ Knejjes, kwadri ta’ altari u numru kbir ta’ ritratti ta’ personalitajiet distinti. Ftit huma dawk il-knejjes li m’humiex imzejna b’xi pittura ta’ Pizani. Id-Decorazzjoni tat-Tempju Monumentali tan-Nadur tista' titqies bhala l-kapulavur tal-karriera artistika ta’ Pisani. Din il-Bazilka li l-Perit taghha kien F.X. Sciortino (Zebbugi iehor kugin ta’ Pisani) hija mzejna b’240 bicca pittura ta’ Pisani. Il-Knisja Arcipretali ta’ Haz-Zebbug ukoll tista tiftahar b’bosta xoghlijiet ta’ Pisani. Fosthom insemmu l-koppla, il-kwadru tal-Madonna tal-Karmnu u l-kwadru tal-Madonna tar-Ruzarju. Lazzaro Pisani halla din id-dinja fil-31 t’Awissu 1932 u gie midfun fil-Knisja Arcipretali ta’ Haz-Zebbug.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators