Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
 
L-istorja ta' Malta


Malta tinsab f'nofs il-Bahar Mediterran, sewwa sew taht Sqallija. L-arcipelagu kollhu jikkonsisti minn Malta, Ghawdex u Kemmuna. Il-popolazzjoni tlahhaq it-366,000 ruh. L-ikbar gzira min dawn it-tlieta hija Malta, li taghti l-isem taghha lill-arcipelagu kollhu. Il-popolazzjoni ta' din il-gzira wahedha hija ta' 320,000 ruh.

Malta hija mdawwra bil-bahar min kull naha, inkluz il-gzejjer l-ohra ukoll. Il-portijiet min dejjem offrew kenn lil bosta nies u kienu attrazjoni ta' kummerc minn bosta vapuri.

Il-kapital hija Valletta, fejn hemm jinsabu bosta hwienet ta' kummerc u souvenirs shops. Il-port il-principali ta' Malta jinsab gewwa l-Belt Valletta. L-ajruport jinsab f'Hal-Luqa; hames kilometri l'boghod mill-Belt.
 

It-tieni l-ikbar gzira hija dik ta' Ghawdex. Din il-gzira hija iktar kwieta, w toffri inqas kummerc. Il-komunikazjoni bejn dawn iz-zewg gzejjer hija minn ferry li jitilqu' bejn ic-Cirkewwa go Malta u Mgarr, Ghawdex. Jeziztu wkoll il-gzejjer iz-zghar nett; Kemmuna, Kemmunett, Filfla u l-gzejjer ta' San Pawl. Il-popolazzjoni f'dawn il-gzejjer hija minima hafna; zewg familji fuq Kemmuna. Fahmuza specjalment ghall-bahar sabih li hemm, u tista' tintlahhaq b'servizz tal-Gozo Channel li jitlaq mic-Cirkewwa.
 

Id-distanza bejn Malta w Sqallija hija ta' 93km, waqt li distanza man-naha ta' fuq ta' l-Africa, hija 288km. Gibilta' hija 1,826 fuq il-Punent (West) waqt li Alexandria jinsab 1,510km fuq l'Lvant (East).

Din il-qaghda strategika ghall-ahhar, thalli lil Malta b'potenzjal kbir li tizvillupa post ta' kummerc. Il-Malta Freeport huwa l-port ewlieni min fejn jghaddu bosta containers b'hatt differenti.

Il-pozzizjonijiet tal-gzira huma:

Tramantuna(North) - 36ø00' N. Latitudni(1)
Nofsinhar (South) - 35ø48' N. Latitudni
Lvant (East) - 14ø35' E. Longitudni(2)
Punent (West) - 14ø11'E. Longitudni

(1) Il-boghod mill-meridjan lejn il-Lvant jew il-Punent
(2) Wisa'; meda 'il boghod mill-ekwatur
 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators