Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
Programm Festa San Guzepp 2007
 

Festa Interna

 

7:00pm - Il-Hamis 26 ta' Lulju 2007 - L-ewwel Jum tat- Tridu.- Quddiesa, Kurunella, Innu Antifona

7:00pm - Il-Gimgha 27 ta' Lulju 2007 - It-tieni Jum tat- Tridu.- Quddiesa, Kurunella, Innu Antifona

6:15pm - Is-Sibt 28 ta' Lulju 2007 - Lejlet il festa - Te Deum, Ghasar
7:00pm - Quddiesa, Kurunella, Innu Antifona - Imexxi it tridijiet - Patri Klement Azzopardi

9:15am - Il-Hadd 29 ta' Lulju 2007 - Jum il-Festa -  Quddiesa Kantata Solenni bil-Panigierku
6.30pm - Ghasar bil Vucijiet
7.30pm - Purcissjoni bl-istatwa ta' San Guzepp
9.30pm - Tidhol il -purcissjoni, Antifona u Barka Sagramentali

Festa Esterna

 

8:30pm - It-Tlieta 24 ta' Lulju 2007 - Marc Mil-Banda la Stella - Gudja.

9:00pm - L-Erbgha 25 ta' Lulju 2007 - Programm Strumentali fuq il-Plancier - Banda De Rohan

8.30pm - Il-Hamis 26 ta' Lulju 2007 - Marc Mill-Banda De Rohan

8.30pm - Il-Gimgha 27 ta' Lulju 2007 - Marc Mill-Banda De Rohan

8.30pm - Is-Sibt 28 ta' Lulju 2007 - Marc Mill-Banda Re Gorg V - Imqabba - Jibda min Rohan Gate
8.30pm - Is-Sibt 28 ta' Lulju 2007 - Marc Mill-Banda Duke of Connaught - Jibda min Hal-Muxi
11.30pm - Is-Sibt 28 ta' Lulju 2007 - Loghob tan-nar ta' l-art.

10.00am - Marc Tradizjonali - Banda De Rohan
7.00pm - Banda San Gorg - Bormla - Marc jibda min hdejn Coronation Bar
7.30pm - Banda L-Isle Adam - Rabat - Programm Strumentali fuq il-Plancier.
 

 

 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators