Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

L-Istorja tal-Ordni Ta' San Gwann
 
 
Il-Lista tal-Gran Mastri ta' l-Ordni ta' San Gwann
 

L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann ta' Gerusalem jaf il-bidu tieghu bhalha infermieri Beneditini li kien jaghti l-ghajnuna lil morda. Dan twaqqaf fil-11-il centinarju fl-Art Mqaddsa. Ma' l-izvillup taz-zmien dan beda' jiddefendi il-pellegrini li ridu jzuru l-Art Imqaddsa. sakemm intilfet din l-art u kellhu jopera min Rodi. Fl-1530, taht il-Gran Mastru L'Isle Adam l-Ordni gie Malta fejn kellhu hajja twila ta' 268 sena. Fihom sehhew bosta zvillupi u kien hemm l-Assedju l-Kbir ta' l-1565. Kellhom jitilqu minn Malta mal-migja ta' Napuljun, huwa u sejjer lejn l-Egittu, u llum ghandhom l-kwartieri generali gewwa Ruma.

Din hija l-lista tal-kavallieri li kellhom il-kariga ta' Gran Mastri sa mill-bidu tat-twaqqif ta' l-Ordni ta' San Gwann:

Fra Gerardo
 
Fra Jean de Villiers
 
Fra Pierre d'Aubusson
 
Jean de la Vallette
 
Emmanuel de Rohan-Polduc

Gerard Tenc (twaqqif sa 1120)
Raymond of Provence (1120-1160)
Auger de Balben (1160-1163)
Arnaud de Comps (1162-1163)
Gilbert d'Aissailly (1163-1170)
Gastone de Murols c. (1170-1172)
Gilbert of Syria(1172-1177)
Roger de Moulins (1177-1187)
Hermangard d'Asp (1187-1190)
Garnier de Naplous (1190-1192)
Geoffroy de Donjon (1193-1202)
Alfonse of Portugal (1203-1206)
Geoffrey le Rat (1206-1207)
Guerin de Montaigu (1207-1228)
Bertrand de Thessy (1228-1231)
Guerin de Montaigu(1231-1236)
Bertrand de Comps (1236-1240)
Pierre de Vielle-Bride (1240-1242)
Guillaume de Chateauneuf (1242-1258)
Hugues de Revel (1258-1277)
Nicolas Lorgne (1277-1284)
Jean de Villiers (1284-1294)
Odon de Pins (1294-1296)
Guillaume de Villaret (1296-1305)
Foulques de Villaret (1305-1319)
Helion de Villeneuve (1319-1346)
Dieudonn de Gozon (1346-1353)
Pierre de Corneillan (1353-1355)
Roger de Pins (1355-1365)
Raymond Berenger (1365-1374)
Robert de Juliac (1374-1376)
Jean Fernandez de Heredia (1376-1396)
* Riccardo Caracciolo (1383-1395) Grand Mastru Rivali

Philibert de Naillac (1396-1421)
Antonio Fluvian de Riviere (1421-1437)
Jean de Lastic (1437-1454)
Jacques de Milly (1454-1461)
Piero Raimondo Zacosta (1461-1467)
Giovanni Battista Orsini (1467-1476)
Pierre d'Aubusson (1476-1503)
Emery d'Amboise (1503-1512)
Guy de Blanchefort (1512-1513)
Fabrizio del Carretto (1513-1521)
Philippe de Villiers (1521-1534)
Piero de Ponte (1534-1535)
Didier de Saint-Jaille (1535-1536)
Jean de Homedes (1536-1553)
Claude de la Sengle (1553-1557)
Jean de la Vallette (1557-1568)
Pierre de Monte (1568-1572)
Jean de la Cassiere (1572-1581)
Hugues Loubenx de Verdalle (1581-1595)
Martin Garzez (1595-1601)
Alof de Wignacourt (1601-1622)
Luis Mendez de Vasconcellos (1622-1623)
Antoine de Paule (1623-1636)
Juan de Lascaris-Castellar (1636-1657)
Antoine de Redin (1657-1660)
Annet de Clermont-Gessant (1660)
Raphael Cotoner (1660-1663)
Nicolas Cotoner (1663-1680)
Gregorio Carafa (1680-1690)
Adrien de Wignacourt (1690-1697)
Ramon Perellos y Roccaful (1697-1720)
Marc'Antonio Zondadari (1720-1722)
Antonio Manoel de Vilhena (1722-1736)
Raymond Despuig (1736-1741)
Manuel Pinto de Fonseca (1741-1773)
Francisco Ximenes de Texada (1773-1775)
Emmanuel de Rohan-Polduc (1775-1797)
Ferdinand von Hompesch zu Bolheim (1797-1799)
Paul I of Russia (1798-1801) de facto
Giovanni Battista Tommasi (1803-1805)

* Innico Maria Guevara-Suardo (1805-1814) Lieutenant
* Andr Di Giovanni (1814-1821) Lieutenant
* Antoine Busca (1821-1834) Lieutenant
* Carlo Candida (1834-1845) Lieutenant
* Philippe di Colloredo-Mels (1845-1864) Lieutenant
* Alessandro Borgia (1865-1871) Lieutenant
* Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce (1871-1879) Lieutenant

Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce (1879-1905)
Caleazzo von Thun und Hohenstein (1905-1931)
Ludovico Chigi Albani della Rovere (1931-1951)
Angelo de Mojana di Cologna (1962-1988)
Andrew Willoughby Ninian Bertie (1988-prezent)


Filwaqt li wiehed irrid jinnota l-hajja twila ta' l-Ordni, wiehed irrid jinnota xi taqlib wara li telqu minn Malta sa l-1879. Wara t-tluq taghhom minn Malta, l-Imperatur tar-Russja ta' kenn lil numru kbir minnhom gewwa St. Petersburg. Dan qajjem it-tradizzjoni tal-Kavallieri gewwa Russja. Min-naha taghhom, bhalha apprezzament ghamlu lil Imperatur Pawlu I bhalha l-Gran Mastru l-gdid taghhom, waqt ili temmew il-kariga ta' Hompesch. Fl-1801 l-Imperatur inqatel u ghazlu li jkollhom Gran Mastru Kattoliku. Giovanni Battista Tommasi kien il-Gran Mastru l-gdid fl-1803 u dam jokuppa din il-pozizzjoni ghal sentejn.

Minhabba l-qaghda xejn stabbli tal-Ordni, waslet li bejn l-1805 u 1879 fil-kariga tat-tmexxija ikollhom Gran Mastri minflok Lieutenants. Il-Papa Leo XIII lahaq Gran Mastru mill-gdid biex kompliet it-tradizzjoni tal-Ordni. Illum l-Ordni jaghmel diversi xoghol umanitarju u ghandhu relazzjoni diplomatika ma' 93 pajjiz madwar id-dinja, li hafna minnhom mhumiex ta' twemmin Kattoliku. Il-Gran Mastru prezenti huwa Fra' Andrew Bertie li huwa 78 wiehed f'din il-kariga. Kien mahtur ghal hajtu fl-1988. L-Ordni huwa newtrali, imparzjali u mhux politiku.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators