Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

Il-Popolazzjoni ta' Haz-Zebbug
 
 
L-Izvillup fil-Popolazzjoni
 

Din hija l-kronologija tal-figuri tal-popolazzjoni f'epoki differenti. Dawn huma l-figuri bil-kitba u bhalha stampa statistika:


Sena
Popolazzjoni
Djar
1667
2074
456
1769
4000
 
1830
5001
1000
1851
4904
 
1860
4884
 
1890
5300
1190
1901
5454
 
1911
5950
 
1921
5361
 
1961
8408
 
1990
10325
 


Dun Fedrick Attard, bhalha kappillan ta' Haz-Zebbug, fl-1575 qal lil Monsinjur Duzzina li fil-parrocca tieghu hemm Haz-Zebbug, Hal-Dwin u Hal-Muxi. Dawn jinsabu 5 mili 'il boghod mill-Belt. Dawn kien fihom 260 dar u 1200 ruh. Dan ifisser li l-popolazzjoni f'inqas minn 200 sena kibret 'il fuq minn 2800 ruh. (1575 - 1769)

Din hija il-popolazzjoni forma grafika:

Wiehed ta' min jinnota li l-popolazzjoni baqghet dejjem tizdied, specjalment fl-ahhar mitt sena. Dan jistaw jixhduh l-anzjani li joqghodu gewwa Haz-Zebbug, fejn raw lil dan ir-rahal jikber u jespandi.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators